Обавештење о доношењу Решења о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада на територији Града Новог Сада, сакупљање неопасног отпада са одређених локација на територији АП Војводине и транспорт опасног и неопасног отпада од наведених места сакупљања до овлашћеног оператера на територији АП Војводине, JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU ČISTOĆA, NOVI SAD, Сентандрејски пут 3, Нови Сад.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18- др. закон) обавештава јавност о доношењу Решења о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада на територији Града Новог Сада, сакупљање неопасног отпада са одређених локација на територији АП Војводине и транспорт опасног и неопасног отпада од наведених места сакупљања до овлашћеног оператера на територији АП Војводине, JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU ČISTOĆA, NOVI SAD, Сентандрејски пут 3, Нови Сад.

Подаци о издатој дозволи се налазе у Регистру издатих дозвола под редним бројем 318 који се налази на сајту секретаријата https://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/