Обавештење о доношењу Решења о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији АП Војводине, предузетнику ZORAN ĐAKOVIĆ PR, AUTOPREVOZNIK I TRGOVINSKA RADNJA NS – PROM – 1 NOVI SAD, Три добра јунака 2, Нови Сад

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18- др. закон) обавештава јавност о доношењу Решења о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији АП Војводине, предузетнику ZORAN ĐAKOVIĆ PR, AUTOPREVOZNIK I TRGOVINSKA RADNJA NS – PROM – 1 NOVI SAD, Три добра јунака 2, Нови Сад.

Подаци о издатој дозволи се налазе у Регистру издатих дозвола под редним бројем 340 који се налази на сајту секретаријата