Обавештење о доношењу Решења о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт за сопствене потребе неопасног отпада на територији АП Војводине привредном друштву Pepo Energy doo Novo Miloševo, Јужна индустриска зона 17, Ново Милошево, Нови Бечеј.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18- др. закон) обавештава јавност о доношењу Решења о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт за сопствене потребе неопасног отпада на територији АП Војводине привредном друштву Pepo Energy doo Novo Miloševo, Јужна индустриска зона 17, Ново Милошево, Нови Бечеј.

Подаци о издатој дозволи се налазе у Регистру издатих дозвола под редним бројем 320 који се налази на сајту секретаријата https://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/