Обавештење о доношењу Решења о издавању привремене интегралне дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, оператеру DIP DOO NOVI SAD, на локацији оператера, Велики рит 9а, Нови Сад

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18- др. закон) обавештава јавност о доношењу Решења о издавању привремене интегралне дозволе за  третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, оператеру DIP DOO NOVI SAD,  на локацији оператера, Велики рит 9а, Нови Сад.

Подаци о издатој дозволи се налазе у Регистру издатих дозвола под редним бројем 330 који се налази на сајту секретаријата https://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/надлежности/сектор-за-чистију-производњу-обновљи/управљање-отпадом/регистар-издатих-дозвола/