Обавештење о доношењу Решења  о обнови дозволе за за складиштење и термички третман  отпадног кондензата на локацији оператера у Бачкој Паланци, Индустријска зона 14, на к.п. бр. 4292/31 К.О Бачка Паланка.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, 14/16, 95/18- др. Закон у 35/23) обавештава јавност о доношењу Решења о обнови дозволе за складиштење и термички третман  отпадног кондензата, оператеру TARKETT DOO BAČKA PALANKA, на локацији оператера, у Бачкој Паланци, Индустријска зона 14, на к.п. бр. 4292/31 К.О Бачка Паланка.

Подаци о издатој дозволи се налазе у Регистру издатих дозвола под редним бројем 185-1 који се налази на сајту секретаријата.