Обавештење о одлагању одржавања јавне седнице Комисије за јавни увид у поступку јавног увида у Нацрт Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја РПП АПВ на животну средину

OБАВЕШТАВА СЕ  ЗАИНТЕРЕСОВАНА ЈАВНОСТ ДА СЕ РАНИЈЕ ОБЈАВЉЕН ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ ЗА 11.05.2022. ГОДИНЕ ОДЛАЖЕ

 Огласом о јавном увиду, објављеном 21.03.2022. године у дневном листу „Дневник“, на интернет страници Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине и интернет страницaма у свим седиштима јединица локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Војводине, оглашен је јавни увид у Нацрт Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја Регионалног  просторног плана Аутономне покрајине Војводине на животну средину у периоду од 21.03.2022.године до 19.04.2022. године.

У садржини огласа објављен је термин одржавања јавне седнице Комисије за јавни увид заказан за 11.05.2022. године, у Новом Саду, у згради Скупштине АП Војводине, велика сала, ул. Владике Платона бб, са почетком у 15 часова.

Оглас о јавном увиду, са термином одржавања јавне седнице Комисије за јавни увид, био је изложен на огласним таблама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад и у свим седиштима јединица локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Војводине.

Заинтересована јавност ће путем интернет странице Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине и  средстава јавног информисања благовремено бити упозната са новим термином одржавања јавне седнице.

ИЗМЕНА ОГЛАСА