Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада на локацији оператера у Новом Саду , ул. Велики рит 9Б, на катастарској парцели бр. 10 КО Нови Сад III.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, 14/16 95/18 др. закон) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева оператера STEVO VIDARIĆ PR, FITING NOVI SAD, Велики рит 9Б, Нови Сад, за издавање интегралне дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада на локацији оператера у Новом Саду, ул. Велики рит 9Б, на катастарској парцели 10 КО Нови Сад III.

Надлежни орган обавештава јавност да је 13.01.2022. године, оператер STEVO VIDARIĆ PR, FITING NOVI SAD, Велики рит 9Б, Нови Сад, поднео Захтев  за издавање интегралне дозволе за:

  • третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада на локацији оператера у Новом Саду, ул. Велики рит 9Б, на катастарској парцели 10 КО Нови Сад III.

У складу са тренутном ситуацијом у Републици Србији везано за пандемију вируса covid19, увид у захтев за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада на локацији оператера у Новом Саду, ул. Велики рит 9Б, на катастарској парцели 10 КО Нови Сад III, може се извршити у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине уз поштовање свих прописаних мера за спречавање ширења вируса и уз претходни договор на број телефона: 021/487-4484 Тамара Орловић. 

Рок за достављање мишљења и предлога је 16.04.2022. године.

               Заинтересовани могу доставити своје мишљење у писаној форми на адресу Секретаријата или путем електронске поште на e-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs.