ОБАВЕШТЕЊЕ о промени места одржавања јавне седнице Комисије за јавни увид у Нацрт ППППН Предела изузетних одлика „Кањишки јараши“ и Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН Предела изузетних одлика „Кањишки јараши“ на животну средину

ОБАВЕШТАВА СЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНА ЈАВНОСТ ДА ЋЕ СЕ ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД ОДРЖАТИ 29.05.2024. ГОДИНЕ У САЛИ 1 СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, ВЛАДИКЕ ПЛАТОНА 1 У НОВОМ САДУ, СА ПОЧЕТКОМ У 15.00 ЧАСОВА