Одлука о додели бесповратних средстава из буџета АПВ у 2023. години за суфинансирање израде планске документације

На основу спроведеног јавног конкурса за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2023. години за суфинансирање израде планске документације секретар Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине донео је Одлуку о додели бесповратних средстава из буџета АПВ у 2023. години за суфинансирање израде планске документације.

Одлука о додели средстава

Свечано потписивање уговора одржаће се 25.10.2023. године у 12.00 часова у Салону 33 у сутерену зграде Покрајинске владе.