Одлука о додели бесповратних средстава из буџета АПВ у 2024. години по јавном конкурсу

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА

На основу члана 24. став 2. и члана 39. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/14, 54/14 – др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину (“Службени лист АПВ“, бр. 45/2023) и Одлуке покрајинског секретара о спровођењу поступка за доделу средстава путем јавног конкурса број: 000889365 2024 09415 005 001 000 001-1 од 06.03.2024. године, након спроведеног конкурса за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2024. години за суфинансирање пројеката набавке опреме за сакупљање комуналног отпада – камион смећар, који је објављен у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“, број 14/24, дневном листу „ДНЕВНИК“ и на интернет сајту Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине Нови Сад www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs, а на основу утврђене ранг листе, покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине доноси:

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА АПВ У 2024. ГОДИНИ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је дана 11.03.2024. године расписао Јавни конкурс за за суфинансирање пројеката набавке опреме за сакупљање комуналног отпада – камион смећар.

Комплетну одлуку о додели средстава можете преузети овде.

Свечано потписивање уговора одржаће се 24.05.2024. године у 12,00 часова у салону 33 у сутерену зграде Покрајинске владе.