Одржан састанак Пројектног тима пројекта „Унапређење капацитета јавних служби у области управљања отпадом у прекограничном региону“

У  Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске одржан је састанак пројектног тима пројекта „Унапређење капацитета јавних служби у области управљања отпадом у прекограничном региону“,  који се реализује у оквиру другог позива Инструмената за претприступну помоћ (ИПА програма) прекограничне сарадње Републике Србија и Босне и Херцеговине

Састанку су присуствовали представници Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, водећег партнера у реализацији пројектних практивности, као и представници партнера из Републике Српске – Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, Републичке управе за инспекцијске послове – Инспектората Републике Српске и Јавна научноистраживачка установa „Институт за заштиту и екологију Републике Српске“ Бања Лука.

Теме састанка пројектног тима су биле анализа спроведених и реализованих активности у 2021. години, извештавање пројектних партнера о извршеним обавезама и активностима, досадашњој динамици пројекта, преглед документације, као и план даљих активности утврђених пројектом.

Пројекат је почео са реализацијом 05. априла 2021. године и трајаће 18 мјесеци, односно до 04. октобра 2022. године. Укупни буџет пројекта износи 516.938,13 евра, а кофинансирање ЕУ (ИПА) фонда износи 84,99 % или 439.345,71 евра.

Главни циљ пројекта је побољшање одрживог планирања заштите животне средине унапређивањем јавне службе (администрација, систем инспекције и надзора) у вези са чврстим отпадом и управљањем отпадним водама, кроз заједничке иницијативе са обе стране границе, укључујући и стварање база података о отпаду, отпадним водама и загађењу животне средине изазване дивљим депонијама.

Локације пројектних активности у Републици Српској обухватају Сремски округ (Сремска Митровица, Шид, Инђија, Ириг, Рума, Стара Пазова, Пећинци) регију Бијељина – Зворник са припадајућим јединицама локалне самоуправе (Бијељина, Зворник, Лопаре, Угљевик, Осмаци, Братунац, Милићи, Сребреница, Шековићи, Власеница и Хан Пијесак)