Одржана Јавна расправа о документима о заштити Парка природе „Полој“

Javna rasprava PP POLOJ

Дана 20. фебруара 2023. године, у Великој сали општине Беочин, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине организовао је Јавну расправу о документима о заштити Парка природе „Полој“. У оквиру Јавне расправе презентована су два документа, Нацрт покрајинске скупштинске одлуке о заштити Парка природе „Полој“, припремљен од стране Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине и Студија заштите – Предлог за стављање под заштиту Парка природе „Полој“, коју је израдио Покрајински завод за заштиту природе.

На почетку Јавне расправе присутне је поздравио Гојко Палалић, помоћник покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине и председник Комисије за спровођење поступка Јавног увида и Јавне расправе у Нацрт покрајинске скупштинске одлуке о заштити Парка природе „Полој” и Весна Поповић, руководилац Одељења за инспекцијске послове, урбанизам и заштиту животне средине Општинске управе Беочин.

Парк природе „Полој“ проглашава се као подручје од покрајинског значаја, односно II категорије, а простире се на територији општина Беочин, Бачка Паланка и града Нови Сад, на простору 6 катастарских општина: Сусек, Черевић, Беочин, Раковац, Нештин и Лединци.