Помоћник секретара Гојко Палалић

 

 

 

 

 

в. д. помоћника покрајинског секретараСектор за заштиту и унапређење природних добара и биолошке разноврсности

Рођен 1988. године.

Ожењен, отац једног детeта.

Образовање:

  • Средња електротехничка школа: „Михајло Пупин“, смер: Електротехничар за расхладне и термичке уређаје;
  • Факултет техничких наука у Новом Саду, одсек: Инжењерство заштите животне средине, стечено звање: мастер инжењер заштите животне средине.

Радно искуство:

  • од марта 2016. до маја 2018. године: Народна банка Србије, група за трезорско и благајничко пословање;
  • од јуна 2018. до септембра 2022. године: Градска управа за заштиту животне средине града Новог Сада, саветник за послове заштите природе;
  • од августа 2020. до јула 2022. године: народни посланик у 12. сазиву Народне скупштине Републике Србије, члан Одбора за заштиту животне средине.

Познавање страног језика:

  • енглески језик;
  • француски језик.