Помоћник секретара Гојко Палалић

 

 

 

 

 

в. д. Помоћник покрајинског секретара – Сектор за заштиту и унапређење природних добара и биолошке разноврсности

Рођен 1988. године

Ожењен, отац једног детeта.

Образовање:

  • Факултет техничких наука у Новом Саду, одсек: Инжењерство заштите животне средине, стечено звање: мастер инжењер заштите животне средине
  • Средња електротехничка школа: „Михајло Пупин“, смер: Електротехничар за расхладне и термичке уређаје

Радно искуство:

  • Јун 2018. – Септембар 2022. Градска управа за заштиту животне средине града Новог Сада, саветник за послове заштите природе
  • Август 2020. – Јул 2022. Народни посланик у 12. сазиву Народне скупштине Републике Србије, члан Одбора за заштиту животне средине
  • Март 2016. – Мај 2018. Народна банка Србије, група за трезорско и благајничко пословање.

Познавање страног је

зика:

  • Енглески језик
  • Француски језик