Посета Економској школи „9. мај“ из Сремске Митровице

У оквиру програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“, подсекретарка Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине и координатор овог програма, Бранкица Табак, посетила је Економску школу „9. мај“ у Сремској Митровици.

Тим школе који је одговоран за реализацију програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“ представио је актуелна дешавања у овој васпитно-образовној установи, као и активности које су планиране у школској 2022/2023. години.

Након обиласка школе, подсекретарка Бранкица Табак је представила рад Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине и одржала предавање у оквиру којег је указала на огромну важност рециклаже, али и на штетност дивљих депонија. Предавање је употпуњено многобројним фотографијама које су на практичан начин приказале процес рециклаже, а  ђацима је на сликовит начин приказано  до каквих резултата долази уколико се отпад неправилно одлаже и шта се дешава у животној средини и са здрављем људи услед паљења отпада. Том приликом, ученицима су објашњене бројне предности одлагања отпада на за то предвиђеним локацијама, односно депонијама.

Водећи бригу о заштити  животне средине, Економска школа „9. мај“ из Сремске Митровице потврдила да је еколошки врло одговорна и предано чува природу.

Посета Економској школи „9. мај“ из Сремске Митровице - Бранкица ТабакПосета Економској школи „9. мај“ из Сремске Митровице - подсекретар