Посета Гимназији „Стеван Пузић“ из Руме

Подсекретарка Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Бранкица Табак, посетила је Гимназију „Стеван Пузић“ у  Руми.

Тим за заштиту животне средине представио је актуелна дешавања у школи, као и планиране активности које ће се реализовати у оквиру програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“ у школској 2022/2023. години.

Након обиласка школе, подсекретарка Бранкица Табак је одржала предавање у оквиру ког је средњошколцима приближена институционална улога државних органа у области заштите животне средине, представљени су конкретни модели који омогућавају одрживи развој, што је свакако послужило као одлична допуна знања у оквиру изборног предмета Образовање и одрживи развој.

Гимназија „Стеван Пузић“ из Руме прикључила се списку васпитно-образовних установа које  учествују у програму „За чистије и зеленије школе у Војводини“ и на тај начин потврдила да је еколошки врло одговорна, предано чува природу и несебично води бригу о заштити  животне средине.