Потписан Протокол о сарадњи у вези с реализацијом Програма „За чистије и зеленије школе у Војводиниˮ

Дана 28. марта 2022. године у Скупштини Аутономне покрајине Војводине, потписан је Протокол о сарадњи у вези с реализацијом Програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“.

Програм „За чистије и зеленије школе у Војводини“ покренут је пре тринаест година, када су Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине и Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, у сарадњи са Покретом горана Војводине потписали први Протокол о сарадњи.   Циљ програма је да се подигне свест и лична одговорност за бригу о животној средини у васпитно-образовним установама и локалним заједницама на територији АП Војводине,  а деца и ученици препознати су као кључни чиниоци.

Данас у програму учествује чак шест секретаријата Покрајинске владе (ПС за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, ПС за урбанизам и заштиту животне средине, ПС за енергетику, грађевинарство и саобраћај, ПС за пољопривреду, водопривреду и шумарство, ПС за спорт и омладину и ПС за привреду и туризам), затим Град Нови Сад – Градска управа за заштиту животне средине, ЈП „Војводинашумеˮ и Покрет горана Војводине.

Протокол о сарадњи потписало је свих девет партнера на програму, а његовим потписивањем планира се наставак започете сарадње која ће допринети још интензивнијој едукацији у области заштите животне средине у васпитно-образовним установама. Потписници Протокола су сагласни са успостављањем међусобне сарадње како би се обезбедили сви неопходни  услови за реализацију Програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“.

У уводном обраћању, координатор Програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“ и подсекретарка у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Бранкица Табак је истакла да се овај програм реализује континуирано, упркос тешкоћама које је проузроковала пандемија болести COVID-19. Напоменула је да партнерска сарадња доприноси томе да се овај програм развија и траје пуних тринаест година. Она је закључила да данашње потписивање протокола обавезује све партнере да се проактивно изразе с циљем да се посети што већи број школа и тиме програму дâ још већи значај.

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице,  Жолт Сакалаш је изјавио да заштита животне средине јесте тема глобалног значаја, интереса и домета и да Војводина нимало не заостаје за планетарним активизмом у тој области. Истакао је да је наша пажња доследно поклоњена ученицима који – захваљујући овом програму – могу да се препознају као кључни актери промена у пољу бриге о животној средини.

Покрајински секретар за привреду и туризам, др Ненад Иванишевић је рекао да ову планету нисмо наследили да бисмо је уништили, већ да бисмо је бољу предали поколењима која долазе и да управо овај пројекат већ тринаест година то има за циљ – да животну средину учини бољом и сачува је.

Сви партнери су изразили велико задовољство што су део једног оваквог програма и што ће у складу са својим могућностима и знањем допринети његовој квалитетнијој и бољој реализацији.