Потписани уговори вредни 48 милиона динара за унапређење система управљања комуналним отпадом

     У Покрајинској влади данас су потписани уговори за доделу бесповратних средстава из буџета АП Војводине у 2022. години за финансирање и суфинансирање израде техничке документације и изградње трансфер станица и рециклажних дворишта.
     За унапређење система управљања комуналним отпадом у нашој покрајини укупна финансијска подршка по овом конкурсу износи 48 милиона динара.
     Уговоре је потписао покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине Немања Ерцег са представницима града Суботице и општина Ада, Бечеј, Нова Црња, Апатин, Бачки Петровац и Жабаљ.
     „Циљ овог конкурса је да се комунални отпад и друге врсте отпада на подручју јединица локалне самоуправе у нашој покрајини адекватно збрину. То значи да на свом путу до коначног одлагања он прође преко рециклажног дворишта, где ће бити издвајане одређене рециклабилне компоненте које ће даље бити наменски коришћене. Битан корак је и обезбеђивање њиховог преноса до санитарне депоније, где ће даљом обрадом део материјала бити припремљен за коришћење у енергетске или друге намене. И на крају, само део отпада који није могуће употребити на прописан начин биће депонован у санитарне касете“, саопштио је Ерцег.
     Он је истакао да ће у наредном периоду пажња ресорног секретаријата бити усмерена на ојачавање оваквих система, чиме се даје допринос изградњи одговорног друштва и достизању потребног нивоа у области заштите животне средине.
     „Уклањањем дивљих депонија и општинских сметлишта или њиховим свођењем на најмању меру у наредном периоду, уз вођење одговорне политике и стратегије у том домену, као и успостављањем осталих регионалних система у Војводини, подићи ћемо управљање отпадом и рециклажу на ниво близак стандардима Европске уније“, нагласио је Ерцег.
     Ресорни секретар је указао на то да су данас додељена средства по два основа – један је израда пројектно-техничке документације, чиме ће се стећи одговарајући услови да се изгради трансфер станица или рециклажно двориште, а део локалних самоуправа поднео је захтев да се изгради само постројење. Секретаријат је, према Ерцеговим речима, дао рок до новембра наредне године да се ова постројења изграде и да јединице локалне самоуправе које буду у овом систему сав отпад предају овлашћеним оператерима. Као пример добре праксе, Ерцег је навео општину Бечеј, где је успостављен систем примарне сепарације отпада.
     Један од већих циљева за наредну годину јесте и почетак изградње Регионалног система за управљање комуналним отпадом у Јужнобачком округу, са седиштем у Новом Саду, а има наговештаја за изградњу и у Панчеву.
     Представници јединица локалне самоуправе који су данас добили средства за ове намене послали су поруку да се њихово учешће у овом процесу одвија уз велики допринос грађана који су најбољи партнер надлежнима у општинама. Новац који су бесповратно добили од Покрајине употребиће, како су навели, да заокруже овај систем, односно да овај процес учине одрживим – почев од израде комплетне пројектно-техничке документације неопходне за изградњу трансфер станица и рециклажних дворишта.