Промотивни семинар у оквиру EcoBikeNet пројекта

Представници Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине учествовали су на трећем по реду промотивном семинару, који је организован у оквиру прекограничног пројекта „Заједнички развој прекограничне мреже бициклистичких стаза која има приступ природи“ (EcoBikeNet, HUSRB/1903/21/0113) и финасира се из средстава Европске уније кроз Interreg-IPA програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија. Семинар је организован у петак, 11. марта у Свечаној сали зграде општинске управе у НовомБечеју са циљем да се представници локалне самоуправе, стручна јавности, представници удружења грађана и локално становништво упознају са активностима на EcoBikeNet пројекту.

Бранкица Табак – подсекретарка покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине у поздравном говору истакла је значај EcoBikeNet пројекта на развоју и унапређењу бициклистичке руте EuroVelo 11 у пограничном подручју Мађарске и Србије. Нагласила је да ће се након реализације свих активности у оквиру пројекта бити у значајној мери обезбеђени сви предуслови за стварање сигурнијег и безбеднијег саобраћаја за бициклисте, као и боља информисаност о природним вредностима заштићених подручја дуж ове међународне бициклистичке стазе.

О детаљима пројекта говорили су Милан Иличић, менаџер пројекта испред Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, као и Лоранд Виг – саветник у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине. Учесници семинара су имали прилику да се упознају са активностима на унапређењу и популаризацији цикло-екотуризма дуж међународног бициклистичког коридора EuroVelo 11, као и промоцији заштићених подручја која се налазе у непосредној близини руте. Била је то одлична прилика да се кроз дискусију, која је вођена након презентација учесници семинара размене своје знање и искуства у вези спровођења сличних пројеката на развоју бициклистичке инфраструктуре и јачања свести о значају бициклизма и очувања природних вредности у Војводини.

Пројекат EcoBikeNet је почео са реализацијом 1. децембра 2020. године и трајаће 18 месеци. Укупни буџет пројекта: је 353 735,70 ЕУР-а, а кофинансирање ЕУ (IPA) фонда износи 85 %. Водећи партнер на пројекту је Покрајински секретаријат за привреду и туризам, а партнери су Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине и НИФ Aкционарско друштво за развој националне инфраструктуре – пројектни партнер из Мађарске. Главни циљ пројекта је допринос развоју међународног бициклистичког коридора Еуровело 11, а пројекат се односи  на израду одговарајуће пројектно-техничке документације за изградњу бициклистичке стазе дуж руте EuroVelo 11 као предуслов за изградњу бициклистичких стаза у пограничном подручју Мађарске и Србије, као и туристичке сигнализације ка заштићеним подручјима на делу руте у Војводини.