Промовисан ИПА пројекат EcoBikeNet

Зрењанин, 03.02.2023.

Промотивни семинар у оквиру пројекта „Заједнички развој прекограничне мреже бициклистичких стаза која има приступ природи“ (EcoBikeNet) INTERREG-IPA програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија одржан је 3.02.2022 у Зрењанину, као једној од значајних дестинација на међународној бициклистичкој рути „Eurovelo 11“ и граду који придаје значај развоју цикло и рекреативног туризма.

Семинар је организовао Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, чија је подсекретарка Бранкица Табак истакла да су данас у Зрењанину представљени бенефити пројекта и јавност упозната с његовом реализацијом.

Израда пројектно-техничке документације представља плански основ за изградњу недостајуће стазе у оквиру руте „Eurovelo 11“ чији део пролази кроз Србију. Стаза ће бити заступљена у области од Хоргоша до Београда, у највећем делу кроз Војводину, што је следећи корак, с обзиром да се активности у оквиру актуелног пројекта приводе крају. Изградњом тих нових стаза, циклотуристи ће имати прилику да виде све природне лепоте, између осталог и оне у оквиру заштићених подручја на територији града Зрењанина – истакла је подсекретарка Бранкица Табак.

Пројектне активности представили су представник Покрајинског секретаријата за привреду и туризам и Лоранд Вигх из Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине. Циљ пројекта је развој међународног бициклистичког коридора „Eurovelo 11“ кроз израду пројектно-техничке документације за изградњу бициклистичке стазе у пограничном подручју Мађарске и Србије и туристичке сигнализације ка заштићеним подручјима у АП Војводини. Реализују га водећи корисник Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средне и НИФ Акционарско друштво за развој националне инфраструктуре у периоду 01.децембар 2020. – 31.мај 2023. године. Укупна вредност пројекта је 353.735 ЕУР-а од чега је 85% учешће ЕУ.

Зрењанин у тој области има дугу традицију и устаљене навике становништва да користи бицикл. Располаже са скоро 35 километара самосталних бициклистичких стаза – 22,5 километра у самом граду и 11,5 до околних насељених места, Арадца, Ечке и Клека. Посебно је на добар одјек наишла градња бициклистичке стазе уз Бегеј, од границе са Румунијом до преводнице у Клеку, дужине 32,3 километра, чиме је дат снажан замах развоју цикло и рекреативног туризма – истакао је Капелан и додао да је Град Зрењанин у последње две године субвенционисао куповину 150 бицикала за своје суграђане и за ту намену издвојио милион динара.

Када је у питању рута „Eurovelo 11“, која пролази и преко територије града Зрењанина, бициклисти који је користе имају добру сигнализацију, постављену пре три године и многи од њих користе прилику да се и задрже, посете неке знаменитости, смештајне капацитете, што доноси корист граду у ширем смислу.

На рути „Eurovelo 11“, или уз њу, налазе се Парк природе „Русанда“ и четири специјална резервата природе: Ритови доњег Потисја, Окањ бара, Царска бара и Тителски брег.

Промовисан ИПА пројекат EcoBikeNetПромовисан ИПА пројекат EcoBikeNet