Рани јавни увид у Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-70, Панчево – Вршац – гранични прелаз са Румунијом (Ватин)

Рани јавни увид у Mатеријал за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-70, Панчево – Вршац – гранични прелаз са Румунијом (Ватин) одржаће се у трајању од 15 дана, од 05.06.2023. године до 19.06.2023. године.

Правна и физичка лица позивају се да доставе примедбе и сугестије на Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-70, Панчево – Вршац – гранични прелаз са Румунијом (Ватин) у писаном облику на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина бр. 16, 21000 Нови Сад, у току трајања раног јавног увида, а најкасније до 19. јуна 2023. године.