Рани јавни увид у Материјал за израду ППППН Измена и допуна ППППН система за водоснабдевање „Источни Срем“

Рани јавни увид у Mатеријал за израду Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“  одржаће се у трајању од 15 дана, од 08.05.2023. године до 22.05.2023. године.

Правна и физичка лица позивају се да доставе примедбе и сугестије на Материјал за израду Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ у писаном облику на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина бр. 16, 21000 Нови Сад, у току трајања раног јавног увида, а најкасније до 22. маја 2023. године.