РАНИ ЈАВНИ УВИД У МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ „САМОШ“ НА ТЕРИТОРИЈАМА ОПШТИНА АЛИБУНАР И КОВАЧИЦА

Рани јавни увид у Mатеријал за израду Просторног плана подручја посебне намене за изградњу ветроелектране „Самош“ на територији општина Алибунар и Ковачица одржаће се у трајању од 15 дана, од 15.01.2024. године до 29.01.2024. године.

Правна и физичка лица позивају се да доставе примедбе и сугестије на Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене за изградњу ветроелектране „Самош“ на територији општина Алибунар и Ковачица у писаном облику на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина бр. 16, 21000 Нови Сад, у току трајања раног јавног увида, а најкасније до 29.01.2024. године.