Vojvođanskim opštinama dodeljena sredstva za sufinansiranje izrade projektno tehničke dokumentacije u zaštićenim prirodnim dobrima

Novi Sad , 16. decembar 2016.

Pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine Vladimir Galić je u pokrajinskoj vladi potpisao ugovore sa predstavnicima pet jedinica lokalne samouprave, kojima su odobrena bespovratna sredstva za sufinansiranje njihovih projektnih aktivnosti, čija ukupna vrednost iznosi osam miliona dinara.

Reč je o konkursu namenjenom za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije – projekata infrastrukture u okviru zaštićenog prirodnog dobra i/ili njegovoj zaštitnoj zoni, kao pomoć jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine i to:

  1. Idejnog rešenja za potrebe ishodovanja lokacijskih uslova
  2. Idejnog projekta i studije opravdanosti
  3. Projekta za građevinsku dozvolu sa pripadajućim elaboratima
  4. Projekta za izvođenje sa pripadajućim fazama i planom preventivnih mera

u cilju:

  • podsticanja planskog uređenja i opremanja prostora neophodnom infrastrukturom,
  • stvaranja uslova za realizaciju objekata infrastrukture (prvenstveno saobraćajnice) na područjima zaštićenih prirodnih dobara od izuzetnog značaja (Nacionalni park Fruška Gora, Specijalni rezervati prirode) i njihovoj zoni zaštite, i
  • stvaranja prostornih uslova pristupačnosti i povezivanja značajnih destinacija (kulturna ili priodna dobra) sa urbanim sredinama.

Na osnovu ispunjenih kriterijuma utvrđenih konkursom, sredstva su dodeljena sledećim opštinama, odnosno gradu: Šid, Sremski Karlovci, Apatin, Temerin i Kikinda.

U razgovoru sa predstavnicima jedinica lokalne samouprave, pokrajinski sekretar je ponovo istakao da je izuzetno značajno da se jedinicama lokalne samouprave putem sufinansiranja pomogne u realizaciji projekata infrastrukture u zaštićenim prirodnim dobrima i njihovoj zoni zaštite. Na taj način se praktično zaokružuje proces, počev od proglašenja zaštićenog prirodnog dobra, izrade planske dokumentacije za zaštićeno prirodno dobro – a što je u nadležnosti pokrajine, do sufinansiranja realizacije utvrđenih planskih rešenja, kroz izradu tehničke dokumentacije za infrastrukturu i njihovu realizaciju.