Prostorni plan područja posebne namene Subotičke pustare i jezera