Просторни планови које је донела Влада Републике Србије од 2002. године до данас

Prostorni planovi područja posebne namene koje je u periodu  od 2002. godine do danas donela Vlada Republike Srbije, dokumenti kojima je planiran i uređen prostor i objekti od nacionalnog interesa i kojima je obuhvaćen  deo teritorije AP Vojvodine, imaju izuzetan značaj jer se njihovim sprovođenjem direktno utiče na razvoj AP Vojvodine. To su sledeći prostorni planovi:

  1. Prostorni plan područja infrastrukturnog koridora E-75 Subotica – Beograd („Sl. glasnik RS“ broj 69/2003 i 36/2010, 143/2014 i 81/2015)
  2. Prostorni plan područja infrastrukturnog koridora E-70 deonica granica Hrvatske – Beograd („Sl. glasnik RS“ broj 69/2003 i 147/2014),
  3. Prostorni plan sistema produktovoda kroz Republiku Srbiju („Sl. glasnik RS“ broj 19/2011)
  4. Prostorni plan područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta prvog reda broj 21 Novi Sad – Ruma – Šabac i državnog puta prvog reda broj 19 Šabac – Loznica („Sl. glasnik RS“ broj 40/2011),
  5. Prostorni plan područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Zasavica“ („Sl. glasnik RS“ broj 66/2011)
  6. Prostorni plan područja posebne namene transnacionalnog gasovoda južni tok kroz Srbiju („Sl. glasnik RS“ broj 119/2012)
  7. Izmene i dopune Prostornog plana područja posebne namene transnacionalnog gasovoda južni tok kroz Srbiju („Sl. glasnik RS“ broj 98/2013)
  8. Prostorni plan područja posebne namene međunarodnog vodnog puta E-80 – Dunav (Panevropski koridor 7) („Sl. glasnik RS“ broj 14/2015)
  9. Prostorni plan područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Beograd-Subotica-Državna granica (Kelebija) („Sl. glasnik RS“ broj 32/2017)

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine je sufinansirao izradu i donošenje pojedinih planskih dokumenata koje je donela Vlada Republike Srbije, *(4 i 5).