Prostorni planovi koje je donela Skupština APV od 2002. godine do danas

U periodu od 2002. godine do danas Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine je donele sledeće planske dokumente:

Regionalni plan i Programe implementacije

Prostorne planove zaštićenih područja

Prostorne planove infrastrukturnih koridora