Prostorni planovi čija je izrada u toku

U toku je izrada Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine od 2021. do 2035. godine:

U toku je izrada Prostornih planova područja posebne namene: