EU projekti i međuregionalna saradnja

EU projekti

O EU projektima

IPA – Instrument za pretpristupnu pomoć – Programi prekogranične saradnje

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine aktivno učestvuje u realizaciji projekata iz IPA programa i na taj način obezbeđuje sredstva iz EU fondova za sprovođenje aktivnosti koje su značajne za stanovništvo i razvoj AP Vojvodine:

Međuregionalna saradnja