Edicije

Vodena ili vlažna područja predstavljaju zaštitni znak jedinstvene prirodne baštine Vojvodine, pa zbog toga se njihovoj zaštiti i promociji uvek pridaje posebna važnost. S ciljem da se kroz seriju publikacija predstave vrednosti, značaj i potencijali vlažnih staništa, proglašenih kao Ramsarska područja u Vojvodini 2008. godine pokrenuta je edicija pod nazivom „Ramsarska područja Vojvodine“. Knjige u okviru ove edicije su koncipirane tako da predstavljaju popularna izdanja stručno-edukativnog tipa, nalik foto monografijama, sa puno prelepih fotografija kao isečaka iz života prirode i čoveka u okruženju.

Stari Begej-Carska bara

Obedska bara

Slano kopovo

Labudovo okno