Posteri – karte

Naziv: Ekoturistička karta Specijalnog rezervata prirode „Obedska bara“

Autori: Tamara Stojanović, Đorđe Pejaković, Đorđe Cvetković, Vladimir Dobretić

Izdavač: JP „Vojvodinašume“, ŠG „Sremska Mitrovica“

Pokrovitelj: Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj

Jezik: srpski

Godina izdavanja: 2009.

 

Naziv: Ekoturistička karta Parka prirode “Jegrička“

Autori: Milanka Mišković, Tijana Tomić, Lorand Vigh

Izdavač: JVP „Vode Vojvodine“

Pokrovitelj: Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj

Jezik: srpski, engleski

Godina izdavanja: 2009.

 

Naziv: Ekoturistička karta zaštićenih područja u okolini Subotice

Izdavač: JP „Palić-Ludaš“

Pokrovitelj: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine

Jezik: srpski, mađarski, engleski

Godina izdavanja: 2011.

 

Naziv: Monitoring kvaliteta životne sredine

Autori: mr Zorana Georgijev i dr Bogdana Vujić

Izdavač: Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj

Pokrovitelj: Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj

Jezik: srpski

Godina izdavanja: 2008

 

Naziv: Mreža automatskih stanica za kontinualno praćenje kvaliteta ambijentalnog vazduha u Vojvodini

Autori: mr Zorana Georgijev i dr Bogdana Vujić

Izdavač: Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj

Pokrovitelj: Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj

Jezik: srpski

Godina izdavanja: 2008