Nejonizujuće zračenje

Zakoni

Zakon o zaštiti od nejonizujućih zračenja

Uredbe

Uredba o utvrđivanju programa sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini za period od 2017. do 2018. g.
Uredba o utvrđivanju programa sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini za period od 2015. do 2016. g.
Uredba o utvrđivanju programa sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini za period od 2013. do 2014. g.
Uredba o utvrđivanju programa sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini za period od 2011. do 2012. g.

Pravilnici

Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju pravna lica koja vrše poslove sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja
Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju pravna lica koja vrše poslove ispitivanja nivoa zračenja izvora posebnog interesa
Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju pravna lica koja vrše poslove sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja
Pravilnik o sadržini i izgledu obrasca izveštaja o sistematskom ispitivanju nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini
Pravilnik o izvorima nejonizujućih zračenja od posebnog interesa, vrstama izvora, načinu i periodu njihovog ispitivanja
Pravilnik o sadržini evidencije o izvorima nejonizujućih zračenja od posebnog interesa
Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima

Odluke