Strateški dokumenti

Strategija upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije do 2034. godine
Nacionalna strategija održivog razvoja
Nacionalna strategija održivog korišćenja prirodnih resursa i dobara
Nacionalna strategija za uključivanje republike Srbije u mehanizam čistog razvoja Kjoto protokola …
Nacionalna strategija za aproksimaciju u oblasti životne sredine za Republiku Srbiju
Strategija uvođenja čistije proizvodnje u Republici Srbiji
Strategija za upravljanje otpadom za period 2010-2019. godine