Podaci o isplaćenim platama, zaradama i drugim primanjima

Isplate po ugovoru

        Ugovori o privremenim i povremenim poslovima:

Isplate sa računa budžeta