Formulari iz oblasti zaštite životne sredine

Procena uticaja na životnu sredinu

– Pokretanje postupka procene uticaja projekata na životnu sredinu:

Integrisano sprečavanje i kontrola zagađenja

– Postupak izdavanja integrisane dozvole:

Upravljanje otpadom

– Postupak za izdavanje dozvole:

Obaveštenje i instrukcije za izdavanje akta o uslovima zaštite prirode