JAVNE NABAVKE 2017

2017

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI Usluga obuke za korišćenje ArcGIS alata i Geoportala, JN MV 23/2017

19.10.2017

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

JAVNA NABAVKA USLUGE REDOVNOG ODRŽAVANjA I SERVISIRANjA LOKALNE MREŽE AUTOMATSKOG MONITORINGA AP VOJVODINE ZA KONTROLU KVALITETA AMBIJENTALNOG VAZDUHA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U TRAJANjU OD DVANAEST MESECI, JN OP 22/2017

18.10.2017

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJA BR 1.

DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNjENjA BROJ 1

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

JAVNA NABAVKA USLUGE – ŠTAMPANjA PUBLIKACIJE – FOTOMONOGRAFIJE O ZAŠTIĆENOM PODRUČJU PREDEO IZUZETNIH ODLIKA „KARAŠ-NERA“, JN MB 12/2017

17.10.2017

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

DODATNE INFORMACIJE ILI POJAŠNjENjA BR.1

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

ODLUKA O IZMENI UGOVORA

JAVNA NABAVKA USLUGE INTEGRALNO SUZBIJANjE KOROVSKE BILjKE AMBROZIJE, JN OP 21/2017

03.07.2017

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

JAVNA NABAVKA USLUGA SUZBIJANjE KOMARACA NA TERITORIJI AP VOJVODINE, JN OP 20/2017

03.07.2017

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

JAVNA NABAVKA U OTVORENOM POSTUPKU USLUGA ISPITIVANjE EFIKASNOSTI PREPARATA ZA SUZBIJANjE KOMARACA, JN OP 19/2017

03.07.2017

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

JAVNA NABAVKA DOBARA PREPARATI ZA SUZBIJANjE KOMARACA NA TERITORIJI AP VOJVODINE NA BAZI AKTIVNE SUPSTANCE DIFLUBENZURON ILI „ODGOVARAJUĆE“ U OTVORENOM POSTUPKU, JN OP 18/2017

03.07.2017

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

JAVNA NABAVKA USLUGA – ODRŽAVANjE EDITORSKE LICENCE “ArcGIS for Desktop Standard“ do 31.12.2017. godine, JN OP 17/2017

13.07.2017

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

JAVNA NABAVKA DOBARA – LICENCE ZA GEOPORTAL, JN OP 13/2017

13.07.2017

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POJAŠNjENjE KONKURSNE DOKUMENTACIJE BROJ

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

JAVNA NABAVKA USLUGA MONITORINGA KVALITETA ŽIVOTNE SREDINE U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI U 2017. GODINI OBLIKOVANE U VIŠE ISTOVRSNIH, POSEBNIH CELINA (PARTIJA) OD 1 DO 2, JN OP 16/2017

12.06.2017

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA, PARTIJA 1: USLUGA MONITORINGA NEJONIZUJUĆIH ZRAČENjA – NISKOFREKVENTNO PODRUČJE OTVORENI POSTUPAK

KONKURSNA DOKUMENTACIJA, PARTIJA 2: USLUGA MONITORING NEJONIZUJUĆIH ZRAČENjA – VISOKOFREKVENTNO PODRUČJE OTVORENI POSTUPAK

JAVNA NABAVKA USLUGE-REDOVNOG ODRŽAVANjA I SERVISIRANjA LOKALNE MREŽE AUTOMATSKOG MONITORINGA AP VOJVODINE ZA KONTROLU KVALITETA AMBIJENTALNOG VAZDUHA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U TRAJANjU OD PETNAEST MESECI JN OP 15/2017

26.05.2017

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

OBAVEŠTENjE O  PRODUŽENjU ROK AZA PODNOŠENjE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENA KONKURSNA DOKUMENTACIJE BROJ 1.

IZMENA KONKURSNA DOKUMENTACIJE BROJ 2.

IZMENA KONKURSNA DOKUMENTACIJE BROJ 3.

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA

REŠENjE PO ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA

ODLUKA O STAVLjANjU VAN SNAGE

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE

OBAVEŠTENjE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE

JAVNA NABAVKA DOBARA OPREME ZA AUTOMATSKI MONITORING KVALITETA AMBIJENTALNOG VAZDUHA U 2017. GODINI, KOJA JE OBLIKOVANA U VIŠE ISTOVRSNIH, POSEBNIH CELINA (PARTIJE) OD 1 DO 2, JN OP 14/2017

23.05.2017

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

OBAVEŠTENjE O  PRODUŽENjU ROKA ZA PODNOŠENjE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA, PARTIJA 1

KONKURSNA DOKUMENTACIJA, PARTIJA 2

JAVNA NABAVKA USLUGE INTEGRALNO SUZBIJANjE KOROVSKE BILjKE AMBROZIJE JN OP 10/2017

07.04.2017

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE BRO 1

DODATNE INFORMACIJE ILI POJAŠNjENjA BROJ 1

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

JAVNA NABAVKA USLUGA MONITORINGA KVALITETA ŽIVOTNE SREDINE U APV U 2017. G. OBLIKOVANE PO PARTIJAMA OD 1 DO 4 RED. BR. JN OP 11/2017

04.04.2017.

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA 

PARTIJA 1 – KONKURSNA DOKUMENTACIJA, USLUGA MONITORINGA NEJONIZUJUĆIH ZRAČENjA – NISKOFREKVENTNO PODRUČJE OTVORENI POSTUPAK

PARTIJA 2 – KONKURSNA DOKUMENTACIJA, USLUGA MONITORING NEJONIZUJUĆIH ZRAČENjA – VISOKOFREKVENTNO PODRUČJE OTVORENI POSTUPAK

PARTIJA 3 – KONKURSNA DOKUMENTACIJA – USLUGA MONITORINGA BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI OTVORENI POSTUPAK

PARTIJA 4 – KONKURSNA DOKUMENTACIJA – USLUGA MONITORINGA NEPOLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA OTVORENI POSTUPAK

JAVNA NABAVKA USLUGA DEVETOMESEČNOG ODRŽAVANjA SERVERA TIPA RACK SERVER DELLTM POWEREDGETM R710 I MICROSOFT SOFTVERSKE INFRASTRUKTURE SERVERA I USLUGE SERVISIRANjA OSTALE OPREME PO ZAHTEVU NARUČIOCA (MULTIFUNKCIJSKOG UREĐAJA CANON iRC 2380i, PLOTERA CANON iPF 815, FIREWALL-a H3C SecPath U200-S i SWITCH-a TP LINK TL-SG 3109), OBLIKOVANE U VIŠE POSEBNIH ISTOVRSNIH CELINA (PARTIJA) OD 1 DO 5, RED. BR. JN OP 9/2017

07.03.2017

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA  

PARTIJA 1 – Usluga održavanje Microsoft softverske infrastrukture

PARTIJA 2 – Usluga održavanj SERVERA I SISTEMA ZA ARHIVIRANjE I SKLADIŠTENjE PODATAKA

PARTIJA 3 – KONKURSNA DOKUMENTACIJA – USLUGA SERVISIRANjE PO ZAHTEVU NARUČIOCA (CANON iRC2380i)

PARTIJA 4 – KONKURSNA DOKUMENTACIJA – USLUGA SERVISIRANjE PO ZAHTEVU NARUČIOCA (PLOTER CANON iPF815)

PARTIJA 5 – KONKURSNA DOKUMENTACIJA – USLUGA SERVISIRANjE PO ZAHTEVU NARUČIOCA (Firewall-a H3C SecPath U200-S i SWITCH-a TP LINK TL-SG3109)

JAVNA NABAVKA USLUGA – SUZBIJANjA KRPELjA Red. br. JN OP 8/2017

03.03.2017

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE BRO 1

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

JAVNA NABAVKA DOBARA – PREPARAT ZA SUZBIJANjE KRPELjA Red. br. JN OP 7/2017

03.03.2017

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA – USLUGE FIKSNE TELEFONIJE JN MV 2/2017

14.02.2017.

POZIV ZA PODNOŠNjENjE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENE KONKURSNE DOKUMENTACIJE BROJ 1.

DODATNE INFORMACIJE ILI POJAŠNjENjA BROJ 1

OBAVEŠTENjE O PRODUŽENjU ROKA ZA PODNOŠENjE PONUDA

IZMENE KONKURSNE DOKIMENTACIJE BROJ 2.

DODATNE INFORMACIJE ILI POJAŠNjENjA BROJ 2

DODATNE INFORMACIJE ILI POJAŠNjENjA BROJ 3

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

JAVNA NABAVKA USLUGE MONITORING POLENA U VAZDUHU NA TERITORIJI AP VOJVODINE JN OP 6/2017

03.02.2017

POZIV ZA PODNOŠNjENjE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENE KONKURSNE DOKUMENTACIJE BROJ 1.

IZMENE KONKURSNE DOKIMENTACIJE BROJ 2.

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

JAVNA NABAVKA USLUGE – OGLAŠAVANjE JAVNIH KONKURSA, OGLASA I DRUGIH INFORMATIVNIH TEKSTOVA ZA POTREBE NARUČIOCA U DNEVNIM NOVINAMA KOJE POKRIVAJU CELU TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE U 2017. GODINI JN MV 1/2017

01.02.2017.

POZIV ZA PODNOŠNjENjE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

DODATNE INFORMACIJE ILI POJAŠNjENjA BROJ 1

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

JAVNA NABAVKA U OTVORENOM POSTUPKU USLUGA ISPITIVANjE EFIKASNOSTI PREPARATA ZA SUZBIJANjE KOMARACA Red. br. JN OP 5/2017

  1. januar 2017.

POZIV ZA PODNOŠNjENjE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE BROJ 1.

OBAVEŠTENjE O PRODUŽENjU ROKA ZA PODNOŠENjE PONUDA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

JAVNA NABAVKA USLUGA – SUZBIJANjE KOMARACA NA TERITORIJI AP VOJVODINE Red. br. JN OP 4/2017

  1. JANUAR 2017

POZIV ZA PODNOŠNjENjE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE BROJ 1.

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE BROJ 1.

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU 

JAVNA NABAVKA DOBARA – PREPARATI ZA SUZBIJANjE KOMARACA NA TERITORIJI AP VOJVODINE Red. br. JN OP 3/2017

25.01.2017.

POZIV ZA PODNOŠNjENjE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – PARTIJA 1

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – PARTIJA 2

PARTIJA 1 – ODLUKA O DODELI UGOVORA

PARTIJA 2 – ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU