Javne nabavke 2018

2018

JAVNA NABAVKA USLUGA JEDNOGODIŠNjEG REDOVNOG ODRŽAVANjA I SERVISIRANjA LOKALNE MREŽE AUTOMATSKOG MONITORINGA AP VOJVODINE ZA KONTROLU KVALITETA AMBIJENTALNOG VAZDUHA NA TERITORIJI AP VOJVODINE, RED. BR. JN OP 22/2018

na Portalu UJN 21.09.2018. godine

Rok za podnošenje ponuda: 22.10.2018. godine do 10:00 časova.

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU 22-2018

ODLUKA OZMENI UGOVORA


JAVNA NABAVKA USLUGA TESTOVA EKVIVALENCIJE ZA NEREFERENTNU METODU MERENjA FRAKCIJE SUSPENDOVANIH ČESTICA (PM10 I PM2.5) NA AUTOMATSKOJ STANICI ZA PRAĆENjE KVALITETA AMBIJENTALNOG VAZDUHA U SUBOTICI, JN OP 21/2018

na Portalu UJN 15.08.2018. godine

Rok za podnošenje ponuda: 14.09.2018. godine do 11:00 časova.

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA Red.br. JN OP 21/2018

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU


JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI Studija o monitoringu, kontroli i suzbijanju iksodidnih krpelja na teritoriji AP Vojvodine, JN MV 20/2018

na Portalu UJN 26.06.2018. godine

Rok za podnošenje ponuda je: 05.07.2018. godine do 10:00 časova.

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU


JAVNA NABAVKA DOBARA – PREPARAT ZA SUZBIJANjE KRPELjA, JN OP 19/2018

na Portalu UJN 26.06.2018. godine

Rok za podnošenje ponuda: 27. jul 2018. godine do 11:30 časova.

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU


JAVNA NABAVKA USLUGA – SUZBIJANjA KRPELjA, JN OP 18/2018

na Portalu UJN 26.06.2018. godine

Rok za podnošenje ponuda: 27.07.2018. godine do 10:30 časova.

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU


JAVNU NABAVKU USLUGE INTEGRALNO SUZBIJANjE KOROVSKE BILjKE AMBROZIJE, JN OP 10/2018

na Portalu UJN 26.06.2018. godine

Rok za podnošenje ponuda je 27.07.2018. godine do 12:30 časova.

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU


JAVNA NABAVKA U OTVORENOM POSTUPKU USLUGA NADZOR NAD INVAZIVNIM VRSTAMA KOMARACA KOJI PRENOSE ZARAZNE BOLESTI, JN OP 17/2018

na Portalu UJN 26.06.2018. godine

Rok za podnošenje ponuda: 27. 07. 2018. godine do 09:30 časova.

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU


JAVNA NABAVKA U OTVORENOM POSTUPKU USLUGA ISPITIVANjE EFIKASNOSTI PREPARATA ZA SUZBIJANjE, JN OP 16/2018

na Portalu UJN 26.06.2018. godine

Rok za podnošenje ponuda: 26.07.2018. godine do 12:00 časova.

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU


JAVNA NABAVKA DOBARA – PREPARATI ZA SUZBIJANjE KOMARACA NA TERITORIJI AP VOJVODINE, Red. br. JN OP 15/2018

na Portalu UJN 26.06.2018. godine

Rok za podnošenje ponuda: 26. 07. 2018. godine do 10:30 časova.

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – PARTIJA 1

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – PARTIJA 2

 
 
 

JAVNA NABAVKA USLUGA SUZBIJANjE KOMARACA NA TERITORIJI AP VOJVODINE, JN OP 14/2018

na Portalu UJN 26.06.2018. godine

Rok za podnošenje ponuda: 26. jul 2018. godine do 9:30 časova.

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU


JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI Usluga obuke za korišćenje ArcGIS alata i Geoportala, JN MV 13/2018

na Portalu UJN 27.05.2018. godine

Rok za podnošenje ponuda je: 10.05.2018. godine do 10:00 časova.

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU


JAVNA NABAVKA USLUGA DEVETOMESEČNOG ODRŽAVANjA SERVERA TIPA RACK SERVER DELLTM POWEREDGETM R710 I MICROSOFT SOFTVERSKE INFRASTRUKTURE SERVERA I USLUGE SERVISIRANjA OSTALE OPREME PO ZAHTEVU NARUČIOCA (MULTIFUNKCIJSKOG UREĐAJA CANON iRC 2380i i PLOTERA CANON, JN OP 11/2018

na Portalu UJN 27.05.2018. godine

Rok za podnošenje ponuda je: 14.05.2018. godine do 10:00 časova.

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – PARTIJA 1: Usluga održavanje Microsoft softverske infrastrukture

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – PARTIJA 2: Usluga održavanja servera i sistema za arhiviranje i skladištenje podataka;

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – PARTIJA 3: Usluga servisiranje po zahtevu naručioca (Canon iRC2380i)

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – PARTIJA 4: Usluga servisiranje po zahtevu naručioca (Ploter Canon iPF815);


JAVNA NABAVKA USLUGA – MONITORING NEPOLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U AP VOJVODINI U 2018. GODINI SA IZRADOM STUDIJE O OCENI KVALITETA I PROCENE STEPENA UGROŽENOSTI, JN OP 12/2018

na Portalu UJN 19.04.2018. godine

Rok za podnošenje ponuda je 21.05.2018. godine do 10:00 časova.

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNjENjA BROJ 1

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE BROJ1

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU


JAVNA NABAVKA DOBARA – PREPARAT ZA SUZBIJANjE KRPELjA, JN OP 9/2018

na Portalu UJN 26.01.2018. godine

Rok za podnošenje ponuda: 27. februar 2018. godine do 11:00 časova.

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNjENjA BROJ 1

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU


JAVNA NABAVKA USLUGA – SUZBIJANjA KRPELjA, JN OP 8/2018

na Portalu UJN 26.01.2018. godine

Rok za podnošenje ponuda: 27. februar 2018. godine do 10:00 časova.

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE BROJ1

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU


JAVNA NABAVKA DOBARA – PREPARATI ZA SUZBIJANjE KOMARACA NA TERITORIJI AP VOJVODINE Red. br. JN OP 6/2018

na Portalu UJN 24.01.2018. godine

Rok za podnošenje ponuda: 26. februar 2018. godine do 10:00 časova.

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – PARTIJA 1: PREPARAT ZA SUZBIJANjE KOMARACA NA TERITORIJI AP VOJVODINE NA BAZI AKTIVNE SUPSTANCE DIFLUBENZURON „ILI ODGOVARAJUĆE“

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – PARTIJA 2: PREPARAT ZA SUZBIJANjE KOMARACA NA TERITORIJI AP VOJVODINE NA BAZI AKTIVNE SUPSTANCE PIRIPROKSIFEN „ILI ODGOVARAJUĆE“

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – PARTIJA 3: PREPARAT ZA SUZBIJANjE KOMARACA NA TERITORIJI AP VOJVODINE NA BAZI AKTIVNE SUPSTANCE PIRIPROKSIFEN „ILI ODGOVARAJUĆE“

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU


JAVNA NABAVKA USLUGA ISPITIVANjE EFIKASNOSTI PREPARATA ZA SUZBIJANjE KOMARACA I MONITORINGA KOMARACA, JN OP 7/2018

na Portalu UJN 24.01.2018. godine

Rok za podnošenje ponuda: 26. februar 2018. godine do 12:00 časova.

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU


JAVNA NABAVKA USLUGA – SUZBIJANjE KOMARACA NA TERITORIJI AP VOJVODINE, JN OP 5/2018

na Portalu UJN 24.01.2018. godine

Rok za podnošenje ponuda: 26. februar 2018. godine do 9:00 časova.

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE BROJ1

DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNjENjA BROJ 2

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU


JAVNA NABAVKA USLUGA MONITORINGA BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI –MERENjE NIVOA BUKE U AP VOJVODINI ZA PERIOD OD GODINU DANA OD DANA ZAKLjUČIVANjA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI U 2018./2019. GODINI, JN OP 3/2018

na Portalu UJN 16.01.2018. godine

Rok za podnošenje ponuda je 19.02.2018. godine do 12:00 časova.

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POJAŠNjENjA BR. 1

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU


JAVNA NABAVKA USLUGA ODREĐIVANjA MASENE KONCENTRACIJE I SADRŽAJA SUSPENDOVANIH ČESTICA (PM10) NA AUTOMATSKIM STANICAMA ZA PRAĆENjE KVALITETA AMBIJENTALNOG VAZDUHA (SOMBOR, KIKINDA I ZRENjANIN) U TRAJANjU OD GODINU DANA, JN OP 2/2018

a Portalu UJN 16.01.2018. godine

Rok za podnošenje ponuda je 19.02.2018. godine do 11:00 časova.

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU


JAVNA NABAVKA USLUGE MONITORING POLENA U VAZDUHU NA TERITORIJI AP VOJVODINE, JN OP 4/2018

a Portalu UJN 16.01.2018. godine

Rok za podnošenje ponuda je 19.02.2018. godine do 10:00 časova.

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU