Istraživanje i razvoj modela sakupljanja i tretmana otpadnih voda kao podrška prostorno planskim dokumentima naselja i AP Vojvodine

01 Naslov
02 Sadržaj
03 Poglavlje 1 i poglavlje 2 str. 1 – 39
05 Poglavlje 3, poglavlje 4.1 i poglavlje 4.2 str. 40 – 59
06 Poglavlje 4.3 i poglavlje 4.4 str. 60 – 83
07 Poglavlje 5, poglavlje 6 i poglavlje 7 str. 84 – 100
09 Poglavlje 8 i poglavlje 9 PPOV u AP Vojvodini 101 – 112
10 Optimizacija Bela Crkva str. 113 – 132
11 Optimizacija Kanjiža str. 133 – 167
12 Program Bački Petrovac str. 168 – 170
13 Broj stanovnika, grafički prikaz
01 – VIII – PPOV postojeća situacija
02 – IX – Nadležne vodoprivredne organizacije
03 – X – Prečistači u Vojvodini – Zapadna Bačka
04 – XI – Prečistači u Vojvodini – Severna Bačka
05 – XII – Prečistači u Vojvodini – Severni Banat
06 – XIII – Prečistači u Vojvodini – Južna Bačka
07 – XIV – Prečistači u Vojvodini – Srednji Banat
08 – XV – Prečistači u Vojvodini – Južni Banat
09 – XVI – Prečistači u Vojvodini – Srem
13 – Broj stanovnika – Južna Bačka
13 – Broj stanovnika – Južni Banat
13 – Broj stanovnika – Severna Bačka
13 – Broj stanovnika – Severni Banat
13 – Broj stanovnika – Srednji Banat
13 – Broj stanovnika – Srem
13 – Broj stanovnika – Zapadna Bačka

10 – Bela Crkva – varijanta 1
10 – Bela Crkva – varijanta 2
11 – Situacija Kanjiža – varijanta 1
11 – Situacija Kanjiža – varijanta 2