Kabinet sekretara

Pokrajinski sekretar
Nemanja Erceg

Dušan Španović
zamenik pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine

Brankica Tabak

Brankica Tabak
podsekretar Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine

 

Sektor za čistiju proizvodnju, obnovljive izvore energije i održivi razvoj