Zamenik sekretara Dušan Španović

Zamenik pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine

Rođen je u Rijeci, Hrvatska, stanuje u Sremskim Karlovcima.

Obrazovanje:

  • Gimnazija Isidora Sekulić, Novi Sad (1991.-1995.)
  • Ekonomski fakultet u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu – stečeno zvanje: diplomirani ekonomista, marketing menadzment (1995.-2003.)

Radno iskustvo:

  • AD Nopal, Bačka Palanka, april 2005. – novembar 2005.
  • NIS A.D. Novi Sad, april 2005.- septembar 2011. Radno mesto od 2007. godine: rukovodilac službe skladišta i manipulacije i maloprodaje TNG, od 2009. godine: direktor prodaje TNG
  • Euro Steel Center d.o.o. Subotica novembar 2011.- februar 2012. Radno mesto: direktor komercijale
  • Euro Gas d.o.o. Subotica, mart 2012. – jul 2017. Radno mesto: direktor komercijale i veleprodaje
  • Od 2018. do novembra 2020. godine pomoćnik pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine – Sektor za pravno i materijalno-finansijsko  poslovanje

Poznavanje stranih jezika:

  • engleski jezik na nivou aktivne komunikacije

Ostala znanja:

  • odlično poznavanje rada na računaru

Interesovanja:

  • odbojka: delegat/kontrolor na listi Super lige Srbije; član Predsedništva Udruženja odbojkaša sudija Vojvodine