Pokrajinski sekretar Nemanja Erceg

Pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine

Opšti podaci:
Rođen 25.07.1984. godine u Kikindi.
Oženjen i otac dvoje dece.

Obrazovanje:
• Pravni fakultet Univerziteta u Nišu – stečeno zvanje: diplomirani pravnik
• Policijska akademija u Beogradu – stečeno zvanje: diplomirani oficir policije
• Gimnazija „Đura Jakšić“ Srpska Crnja –opšti smer

Radno iskustvo:
• Od 01.12.2016. vršilac dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine, u sektoru za čistiju proizvodnju i održivi razvoj
• Od 20.07.2016. Pomoćnik pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine, u sektoru za čistiju proizvodnju i održivi razvoj
• Od 03.01.2008. godine kao policijski inspektor za suzbijanje privrednog kriminaliteta u oblasti proizvodnje u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije, Policijskoj upravi za grad Beograd, Upravi kriminalističke policije, Odeljenju za suzbijanje privrednog kriminaliteta

Rad na međunarodnim projektima u okviru Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine
• Projektni menadžer u oviru projekta prekogranične saradnje Srbije i Bosne i Hercegovine „Unapređenje kapaciteta javnih službi u oblasti upravljanja otpadom u prekograničnom regionu“ od 05.04.2021. do 04.10.2022. godine
• Angažovan na projektu prekogranične saradnje Mađarske i Srbije „Zajednički razvoj prekogranične mreže biciklističkih staza koja ima pristup prirodi“ od 01.12.2020.
• Projektni menadžer u oviru projekta prekogranične saradnje Mađarske i Srbije „Zaštita prirode od invazivnih biljnih vrsta“ od 31.01.2018. do 29.09.2019. godine
• Aktivno učestvovao na projektu prekogranične saradnje Mađarske i Srbije „Očuvanje ključnih životinjskih vrsta panonskih stepa u pograničnom području Mađarske i Srbije“ od 15.01.2018. do 14.07.2019. godine
• Učestvovao na projektu u organizaciji COSTA na temu suzbijanja komaraca i razmeni iskustava i pružanju podrške oko organizovanja i implementacije održivog vektorskog nadgledanja i kontrole, Monpelje (Francuska) 2019. godine
• Član upravnog odbora projekta u okviru ERASMUS+ Programa „SENVIBE“ od 2019. godine
• Sarađivao na projektu Dunavske transnacionalne saradnje „LENA“, Ulm (Nemačka) 2018. godne
• Aktivno učestvovao na projektu Dunavske transnacionalne saradnje „Sava Ties“, od 01.06.2018. do 31.05.2021. godine

Seminari, stručne konferencije i usavršavanja
• Regionalna obuka o nacionalnoj kontroli vektora, procena potreba u pripremi integrisanog upravljanja vektorima uključujući tehniku sterilnih insekata na temu poboljšanja kapaciteta za integraciju tehnike sterilnih insekata u efikasnom upravljanju invazivnim komarcima u Limasolu (Kipar) 2022. godine
• Učestvovao na konferenciji na sajmu životne sredine „Ecomondo“ u Riminiju (Italija) na temu upravljanje i valorizacija otpada u industrijskim sektorima 2021. godine
• Učestvovao na konferenciji „Esri User Conference- Applying The Science of Where“ u okviru projekta GEOPORTAL-a, u San Dijegu (SAD) 2019. godine
• Učestvovao na konferenciji u Centru za agrikulturu „Giorgio Nicoli“ u Raveni (Italija) na temu nadzora, suzbijanja i kontrole komaraca u južnoj Evropi, 2019. godine
• Seminar za jačanje obrazovnih kapaciteta u oblasti inženjerstva buke i vibracije razvojem kompetencija i saradnje između interesnih grupa, u Stokholmu (Švedska) 2019. godine
• Učestvovao na konferenciji Međunarodne agencije za atomsku energiju na temu suzbijanja komaraca, Beč (Austrija) 2018. godine
• Učestvovao na konferenciji „Esri User Conference- Applying The Science of Where“ u okviru projekta GEOPORTAL-a, u San Dijegu (SAD) 2018. godine
• Seminar u oblasti suzbijanja štetnih organizama u zemljama EU, sistemskim rešenjima u oblasti suzbijanja štetnih organizama, Kaškaiš (Portugalija) 2018. godine

Poznavanje stranog jezika:
• Engleski jezik– srednji nivo

Poznavanje rada na računaru:
• MS Office

Dodatna angažovanja:
• Član Zajedničkog odbora za praćenje realizacije programa prekogranične saradnje Rumunije i Srbije 2021-2027
• Predsednik Tima za jedinstveno sprovođenje aktivnosti suzbijanja komaraca od 14.09.2018.