Kontakt

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine

Bulevar Mihajla Pupina br. 16
21101 Novi Sad
Autonomna pokrajina Vojvodina
Republika Srbija

Telefon: (+381) (0)21- 487-4719,  (+381) (0)21-487-4541
Faks: (+381) (0)21- 456-238

Web: http:// www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs
e-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs

PIB: 100715260 
matični broj: 08752885
šifra delatnosti: 8411 (delatnost državnih organa)
račun izvršenja budžeta broj: 840-30640-67
radno vreme: 8-16 sati

Kontakti sektora (rukovodioca sektora i izvršilaca poslova):

 1. Sektor za prostorno i urbanističko planiranje
 2. Sektor za pravne i materijalno-finansijske poslove
 3. Sektor za monitoring i informacioni sistem životne sredine
 4. Sektor za zaštitu i unapređenje prirodnih dobara i biološke raznovrsnosti
 5. Sektor za čistiju proizvodnju, obnovljive izvore energije i održivi razvoj
 6. Sektor za inspekcijske poslove

Lica zadužena za odražavanje veb prezentacije:

 • Zoran Šandin – savetnik za informacioni sistem
  E-mail: zoran.sandin@vojvodina.gov.rs
  Telefon: (+381) (0)21 487 4485; faks: (+381) (0)21 456 238
 • Agota Šurjan – saradnik za informacioni sistem
  E-mail: agota.bala@vojvodina.gov.rs
  Telefon: (+381) (0)21 487 4599; faks: (+381) (0)21 456 238