Zaštita i unapređenje prirodnih dobara i biološke raznovrsnosti

Sektor za zaštitu i unapređenje prirodnih dobara i biološke raznovrsnosti

Rukovodilac sektora je vršilac dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara Gojko Palalić (gojko.palalic@vojvodina.gov.rs)

Organizuje i usmerava rad Sektora; raspoređuje poslove na neposredne izvršioce; pruža potrebnu stručnu pomoć i obavlja najsloženije stručne poslove iz delokruga Sektora; obavlja najsloženije studijsko-analitičke poslove iz delokruga Sektora; učestvuje u radu radnih tela Skupštine AP Vojvodine i Pokrajinske vlade, kao i druge poslove po nalogu pokrajinskog sekretara i podsekretara.

Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad
tel: +381 21 487 4719
e-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs

Izvršioci

 • mr Olivia Tešić – diplomirani biolog, samostalni savetnik za zaštitu i unapređenje prirodnih dobara
  e-mail: olivia.tesic@vojvodina.gov.rs
  tel: +381 21 487 4486
 • mr Tamara Stojanović – diplomirani biolog, savetnik za zaštitu prirodnih dobara i biološke raznovrsnosti
  e-mail: tamara.stojanovic@vojvodina.gov.rs
  tel: +381 21 487 4212
 • Lorand Vig – diplomirani ekolog za zaštitu životne sredine, savetnik za zaštitu prirodnih dobara
  e-mail: lorand.vig@vojvodina.gov.rs
  tel: +381 21 557 283
 • Brigita Marić – diplomirani biolog, savetnik za zaštitu prirodnih dobara
  e-mail: brigita.maric@vojvodina.gov.rs
  tel: +381 21 487 4901

U Sektoru za zaštitu i unapređenje prirodnih dobara i biološke raznovrsnosti obavljaju se sledeći poslovi:

 • poslovi u oblasti zaštite prirode i zaštićenih prirodnih dobara, ekosistemskog i specijskog diverziteta;
 • prikupljanje podataka i naučnih informacija koje su od značaja za zaštitu, razvoj i unapređenje prirodnih vrednosti, i njihovog mudrog i održivog korišćenja;
 • obavljanje stručnih i analitičkih poslova u domenu zaštite prirodnih resursa i biodiverziteta AP Vojvodine;
 • pripremanje akta o stavljanju prirodnog dobra pod zaštitu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita prirode;
 • pripremanje planova i programa upravljanja prirodnim resursima i dobrima u skladu sa strateškim dokumentima;
 • sprovođenje postupaka davanja saglasnosti na planove, programe i druga akta kojima se uređuju pitanja vezana za zaštitu i korišćenje prirodnih vrednosti;
 • sprovođenje postupaka davanja saglasnosti na programe upravljanja ribarskim područjima na teritoriji AP Vojvodine i ustupanja na korišćenje ribarskih područja, kao i drugi poslovi u oblasti upravljanja ribljim fondom u ribolovnim vodama;
 • praćenje međuregionalnih i nacionalnih projekata;
 •  vođenje registra i podržavanje rada nevladinih organizacija iz oblasti zaštite životne sredine;
 • podržavanje edukativnih programa;
 • uspostavljanje i realizovanje saradnje na međuregionalnom nivou;
 • učestvovanje u projektima u oblasti zaštite životne sredine na međuregionalnom nivou;
 • praćenje propisa iz oblasti zaštite životne sredine i studijsko-analitički poslovi iz delokruga Sektora.