Zaštićena područja u Vojvodini

Zaštićena područja, prema definiciji iz Zakona za zaštitu prirode jesu područja koja imaju izraženu geološku, biološku, ekosistemsku i/ili predeonu raznovrsnost i zbog toga se aktom o zaštiti proglašavaju zaštićenim područjima od opšteg interesa. U zavisnosti od vrednosti i značaja svrstavaju se u sledeće kategorije:

 • I kategorija – zaštićeno područje međunarodnog, nacionalnog, odnosno izuzetnog značaja;
 • II kategorija – zaštićeno područje pokrajinskog/regionalnog, odnosno velikog značaja;
 • III kategorija – zaštićeno područje lokalnog značaja

Na teritoriji AP Vojvodine nalazi se 135 zaštićenih područja ukupne površine oko 138 000 ha, koja obuhvata 6,4 % prostora Pokrajine. To su: 1 nacionalni park (NP), 16 specijalnih rezervata prirode (SRP), 9 parkova prirode (PP), 3 predela izuzetnih odlika (PIO), 2 zaštićena staništa (ZS) i veliki broj spomenika prirode (SP).

Trenutno, u postupku proglašenja kao zaštićena područja od pokrajinskog značaja nalaze se 3 područja, i to: PP „Mrtvaje gornjeg Potisja“, PP „Jegrička“-revizija i PP „Stara Tisa kod Bisernog ostrva“-revizija, dok se za jedno područje vodi postupak proglašenja za zaštićeno područje od lokalnog značaja: PP „Bačkotopolske doline“.

Zaštićena područja u Vojvodini:

NACIONALNI PARK (NP):

 1. NP „Fruška gora“

SPECIJALNI REZERVATI PRIRODE (SRP):

 1. SRP „Ludaško jezero“
 2. SRP „Obedska bara“
 3. SRP „Carska bara“
 4. SRP „Selevenjske pustare“
 5. SRP „Pašnjaci velike droplje“
 6. SRP „Koviljsko-petrovaradinski rit“
 7. SRP „Karađorđevo“
 8. SRP „Zasavica“
 9. SRP „Deliblatska peščara“
 10. SRP „Gornje Podunavlje“
 11. SRP „Slano kopovo“
 12. SRP „Kraljevac“
 13. SRP „Bagremara“
 14. SRP „Titelski breg“
 15. SRP „Okanj bara“
 16. SRP „Ritovi donjeg Potisja“

PARKOVI PRIRODE (PP):

 1. PP „Jegrička“
 2. PP „Stara Tisa“ kod Bisernog ostrva
 3. PP „Tikvara“
 4. PP „Begečka jama“
 5. PP „Palić“
 6. PP „Ponjavica“
 7. PP „Kamaraš“
 8. PP „Beljanska bara“
 9. PP „Rusanda“

PREDELI IZUZETNIH ODLIKA (PIO):

 1. PIO „Vršačke planine“
 2. PIO „Subotička peščara“
 3. PIO “Karaš-Nera”

ZAŠTIĆENA STANIŠTA (ZS):

 1. ZS „Bara Trskovača“
 2. ZS „Mali Vršački rit“

PODRUČJA U POSTUPKU ZAŠTITE OD POKRAJINSKOG ZNAČAJA (PP):

 1. PP „Mrtvaje gornjeg Potisja“
 2. PP „Jegrička“-revizija
 3. PP „Stara Tisa kod Bisernog ostrva“-revizija