Program obeležavanja međunarodne godine biodiverziteta u AP Vojvodini

Svetska unija za zaštitu prirode (IUCN), pokrenula je kampanju za očuvanje biodiverziteta koja je u Evropi nazvana “Count Down 2010”, sa ciljem da se na kraju prve decenije 21. veka značajno smanji negativni proces gubitka biodiverziteta. Tako je 2010. godina proglašena za Međunarodnu godinu biodiverziteta od strane Ujedinjenih nacija.

Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj (stari naziv današnjeg Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine) u saradnji sa Zavodom za zaštitu prirode Srbije-radna jedinica Novi Sad (stari naziv današnjeg Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode) se uključio u kampanju Ujedinjenih nacija za očuvanje biodiverziteta. Početkom 2010. godine, Pokrajinski sekretarijat je izradio plan aktivnosti na zaštiti biodiverziteta u AP Vojvodini koji je uklopljen u program obeležavanja u ovoj oblasti na nacionalnom i međunarodnom nivou. Ustanovljavanjem vrste meseca, osmišljen je niz aktivnosti koje se odnose na zaštitu vrsta i njihovih staništa, restauraciju narušenih ekosistema uz oporavak populacija ugroženih biljnih i životinjskih vrsta ili čak reintrodukciju regionalno iščezlih vrsta kao doprinos očuvanju biodiverziteta u AP Vojvodini.

Aktivnosti su realizovane tokom 2010. godine u saradnji sa Zavodom za zaštitu prirode, upravljačima zaštićenih područja, udruženjima građana i drugim subjektima.

Program aktivnosti očuvanja biodiverziteta u 2010. godini:

JANUAR
Belorepan

FEBRUAR
Orao krstaš

MART
Tekunica

APRIL
Siva vetruška

MAJ
Velika droplja

JUN
Šareni daždevnjak

JUL
Barska kornjača

AVGUST
Ražanj

SEPTEMBAR
Mali vranac

OKTOBAR
Dabar

NOVEMBAR
Kamforika

DECEMBAR
Utina