Međunarodno značajna područja u Vojvodini

Stranica je u izradi …

Ramsarska područja

područja koja imaju međunarodni status prema Ramsarskoj konvenciji (Konvencija o očuvanju i održivom korišćenju  su od međunarodnog značaja, naročito kao staništa za ptice močvarnice) u Vojvodini. Do sada je 8 područja upisano na listu Ramsarskih područja: Obedska bara, Ludaško jezero, Stari Begej – Carska bara, Slano kopovo, Gornje Podunavlje, Zasavica, Labudovo okno i Koviljsko-petrovaradinski rit zauzimajući 57.255 ha, odnosno 2,3% teritorije Pokrajine.

IBA područja (Important Bird Areas) 

kao značajna staništa za ptice od međunarodnog značaja izdvojeno je 21 područje ukupne površine 354 786 ha koja zauzimaju 16,5% prostora APV;

IPA područja (Important Plant Areas)

u okviru međunarodnog IPA projekta (značajna botanička područja) u Vojvodinu izdvojeno je 27 područja ukupne površine 328 208 ha tj. 15,3% teritorije;

PBA područja (Prime Buterfly Areas)

Odabrana područja dnevnih leptira Evrope obuhvataju 91 107 ha i zauzimaju 4,2% prostora APV. PBA područja u Vojvodini su sledeća: Gornje Podunavlje, Fruška gora, Deliblatska peščara i Zasavica;

Rezervati biosfere

u okviru projekta UNESCO „Čovek i biosfera“ čiji je cilj objedinjavanje zaštite biodiverziteta, kulturnih vrednosti i ekonomskog razvoja određenog područja, predloženo je da SRP „Gornje Podunavlje“,  SRP „Obedska bara“ i SRP „Deliblatska peščara“ uđu u Mrežu rezervata biosfere;

Značajna prekogranična područja

kao značajna prekogranična područja izdvojeni su Nacionalni park „Fruška Gora“, Park prirode „Palić“, SRP Ludaško jezero“ SRP „Selevenjske pustare“,  SRP “Gornje Podunavlje“, SRP „Zasavica“ i SRP „Deliblatska peščara“.