Organizaciona struktura

U Sektoru za inspekcijske poslove ima ukupno 22 zaposleni: pomoćnik pokrajinskog sekretara i 21 stručnih saradnika – inspektora. Sektor je organizovan preko područnih jedinica i dve uže unutrašnje jedinice. Organizaciona struktura je prikazana na slici:

 

Organizacione (unutrašnje) jedinice Sektora za inspekcijske poslove:

1. Odeljenje za kontrolu industrijskih objekata, Novi Sad i 4 područne jedinice – 11 inspektora

  • Novi Sad (4);
  • Zrenjanin (3 od kojih 1 načelnik odeljenja);
  • Sremska Mitrovica (1);
  • Subotica (1) i
  • Pančevo (2).

U Novom Sadu je raspoređeno 4 inspektora,  u Zrenjaninu 3 od kojih 1 načelnik odeljenja, u Sremskoj Mitorvici 1 inspektor, u Subotici 1 inspketor, a u Pančevo 2 inspektora.

2. Odeljenje za kontrolu zaštite i korišćenja prirodnih dobara i ribljeg fonda, Novi Sad i 2 područne jedinice – ima 8 inspektora

  • Novi Sad – 4 inspektora (3 priroda i 1 ribarstvo);
  • Subotica – 3 inspektora (2 priroda i 1 ribarstvo);
  • Vršac – 1 inspektor za ribarstvo.

U Novom Sadu je raspoređeno 4 inspektora (3 za kontrolu zaštićenih područja i 1 za kontrolu zaštite i korišćenja prirodnih dobara i resursa), u Subotici 3 inspektora (2 za kontrolu zaštite i korišćenja ribljeg fonda i 1 za kontrolu zaštite i korišćenja prirodnih dobara i resusra), u Vršcu je raspoređen jedan inspektor (za kontrolu zaštite i korišćenja ribljeg fonda).

U domenu kontrole zaštite i korišćenja prirodnih dobara i resursa, na osnovu broja objekata kontrole, teritorija APV je podeljena na 5 oblasti i Novi Sad i Suboticu. Svaku oblast kontroliše po jedan inspektor dok su Novi Sad i Subotica podeljeni po objektima kontrole;

U domenu zaštite i održivog korišćenja ribljeg fonda pokrajinska inspekcija kontroliše ribolovne vode u ribarskom području “Vojvodina” koje je teritorijalno podeljena na 3 oblasti od kojih svaku kontroliše po jedan inspektor.

3. Inspekcijski poslovi za urbanizam

U Sektoru za inspekcijske poslove je raspoređena 2 urbanistička inspektora u Novom Sadu.