Podnošenje prijave

Ukoliko imate prijavu u oblasti životne sredine, molimo Vas da iskoristite sliku niže (algoritam za podnošenje prijava) i utvrdite u čijoj nadležnosti je prijava. U slučaju da je ona u nadležnosti pokrajinske inspekcije, molimo Vas da popunite obrazac prijave.

U cilju pružanja adekvatne pomoći građanima i obezbeđivanja blagovremenog delovanja po prijavama u Vašem je interesu da obezbedite što je moguće više informacija popunjavanjem navedenog obrasca.

Molimo Vas da obratite pažnju na deo koji se odnosi na Vaše lične podatke koji će omogućiti da Vas obavestimo o preduzetim aktivnostima. Takođe inspekcija će možda imati potrebu da Vas kontaktira u cilju dobijanja detaljnijih informacija.

Popunjavanje ovog dela se zahteva i zbog provere autentičnosti prijave.

Iz navedenog razloga zbog nedostataka podataka ili nepotpunih podataka, prijave će biti tretirane kao anonimne i ne mogu biti procesuirane u delu koji se odnosi na izveštavenje stranke u postupku.

Ako želite da Vaši podaci budu tretirani kao poverljivi, polje koje se odnosi na poverljivost ličnih podataka mora biti označeno, čime se garantuje Vaša anonimnost u okviru važeće zakonske regulative.

Zbog ograničenih tehničkih mogućnosti u pogledu provere autentičnosti prijava koja se šalju elektronskom poštom preporučuje se popunjavanje prijave, njeno štampanje i potpisivanje i slanje poštom, predaja lično na pisarnici, slanje faksom ili skeniranje potpisane prijave i njeno slanje elektronskom poštom.

Zbog pomenute nemogućnosti utvrđivanja autentičnosti prijava poslatih elektronskom poštom iste će biti razmatrane, ali će imati nizak prioritet u odnosu na prijave poslate na gore navedene načine.

Nakon popunjavanja ovog obrasca molimo Vas da pošaljete i druge podatke kao što su fotografije, karte i sl.

U slučaju da prijavu popunjavate rukom molimo Vas da prijavu popunite čitko i štampanim slovima.

Ovde možete preuzeti obrazac za prijavu.

Algoritam za podnošenje prijava: