Monitoring i informacioni sistem životne sredine

Sektor za monitoring i informacioni sistem životne sredine

Rukovodilac sektora je vršilac dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara Dragan Đurica. (dragan.djurica@vojvodina.gov.rs)

Organizuje i usmerava rad Sektora, raspoređuje poslove na neposredne izvršioce, pruža potrebnu stručnu pomoć i obavlja najsloženije stručne poslove iz delokruga Sektora, obavlja poslove koji se odnose na organizaciju sistema monitoringa, proučavanje dobijenih podataka, koncipiranje programa monitoringa kvaliteta vazduha, koncipiranje informacionog sistema životne sredine, koncipiranje planova zaštite od udesa, koncipiranje planova i prgrama upravljanja prirodnim resursima i dobrima, koordinira sve aktivnosti lokalne mreže i poslove praćenja monitoringa kvaliteta vazduha u lokalnoj mreži na teritoriji AP Vojvodine, koncipira plan kvaliteta vazduha za teritoriju AP Vojvodine, koncipira kratkoročne akcione planove, obavlja najsloženije studijsko-analitičke poslove iz delokruga Sektora, učestvuje u radu radnih tela Skupštine i Pokrajinske vlade, kao i druge poslove koje mu poveri pokrajinski sekretar, zamenik pokrajinskog sekretara i podsekretar.

Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad
tel: +381 21 487 4719; faks: +381 21 456 238
e-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs

Delokrug rada Sektora za monitoring i informacioni sistem životne sredine je:

  • donošenje programa, akcionih i sanacionih planova u oblasti zaštite životne sredine za teritoriju AP Vojvodine;
  • uspostavljanje i razvijanje monitoringa kvaliteta životne sredine za teritoriju AP Vojvodine;
  • koordiniranje aktivnosti lokalne mreže i poslova prađenja monitoringa kvaliteta vazduha u lokalnoj mreži na teritoriji AP Vojvodine;
  • donošenje plana kvaliteta vazduha u zonama i aglomeracijama u kojima je vazduh III kategorije za teritoriju AP Vojvodine;
  • donošenje programa monitoringa životne sredine za teritoriju AP Vojvodine;
  • upravljanje akcidentima i donošenje planova zaštite od udesa;
  • obavljanje studijsko-analitičkih poslova iz delokruga Sektora;
  • razvoj informacionog podsistema u oblasti zaštite životne sredine, kao dela jedinstvenog informacionog sistema Republike;
  • sprovođenje postupaka izdavanja dozvola za rad za stacionarne izvore zagađivanja vazduha za koje nije propisana obaveza izdavanja integrisane dozvole odnosno izrada studije o proceni uticaja.

Izveštaji i publikacije: