Biomonitoring

Biomonitoring je organizovan sistem praćenja bioloških promena u vremenu i prostoru koji na najbolji način odslikava kompleks prirodnih i antropogenih pojava, uticaja i procesa. Sprovođenje monitoringa prirodnih vrednosti i biodiverziteta na području Autonomne pokrajine Vojvodine je usaglašeno sa međunarodnim standardima iz ove oblasti, te se nesmetano obavlja razmena i upoređivanje podataka, kako na lokalnom i nacionalnom, tako i na globalnom nivou.

Uz stručnu pomoć Zavoda za zaštitu prirode Srbije, od 2002. godine, Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj finansijski podržava izradu projekta Biomonitoring ugroženih biljnih i životinjskih vrsta i njihovih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

Izveštaji:

Biomonitoring stanja indikatorskih strogo zaštićenih vrsta u AP Vojvodini u 2015. godini
Stanje populacija međunarodno značajnih vrsta biljaka i životinja na slatinskim, stepskim i šumostepskim staništima u Vojvodini u 2011. godini 
Stanje osetljivih ekosistema i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta na području AP Vojvodine u 2011. godini 
Izveštaj biomonitoringa za 2008. godinu
Izveštaj biomonitoringa za 2007. godinu 
Izveštaj biomonitoringa za 2006. godinu 
Izveštaj biomonitoringa za 2005. godinu 
Izveštaj biomonitoringa za 2004. godinu 
Izveštaj biomonitoringa za 2003. godinu