Automatska stanica 2ZRA – Zrenjanin

 

Adresa stanice centralna gradska saobraćajnica, ugao Bulevara Milutina Milankovića i Cara Dušana
Koordinate stanice 45°23´00.80˝ 20°23´24.53˝
Nadmorska visina 75 m
EoI klasifikacija T/U/RC
Opis stanice stanica je namenjena za praćenje nivoa zagađenja u stambeno poslovnoj zoni koje potiče prvenstveno iz saobraćaja, ali to ne isključuje ostale izvore zagađenja.
Indikatori zagađenja benzen, toluen, etilbenzen i ksileni (BTEX), azotni oksidi (NO/NO2/NOx), sumpor dioksid (H2S/SO2), suspendovane čestice (PM10, PM2.5 ), suspendovane čestice* (PM10), TM/M** (As, Cd, Pb, Ni), BaP***
Meteo parametri pravac i brzina vetra, temperatura i relativna vlažnost vazduha, atmosferski pritisak

PM10* – određivanje 24-časovne masene koncentracije suspendovanih čestica frakcije PM10 referentnom-gravimetrijskom metodom
TM/M** (As, Cd, Pb, Ni) – određivanje sadržaja suspendovanih čestica frakcije PM10 u 24-časovnim uzorcima (TM-teški metali: Cd -kadmijum, Pb -olovo, Ni -nikl); M-metaloidi (As -arsen)
BaP*** – određivanje sadržaja suspendovanih čestica frakcije PM10 u 24-časovnim uzorcima (BaP -benzo(a)piren)

Ovde možete pogledati podatke o kvalitetu ambijentalnog vazduha sa automatske stanice 2ZRA-Zrenjanin:

2023. godina

2022. godina

2021. godina

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina – stanica nije radila

2016. godina – stanica nije radila

2015. godina

2014. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2009. godina

2008. godina